KOMPETENCE

Pokrýváme kompletní problematiku internetové komunikace.
Svěřte nám svůj projekt, nebo celý internetový rozpočet.

Analytika a poradenství

Nabízíme analytické a poradenské služby orientované na internetovou komunikaci a celkovou strategii internetových projektů.

ANALÝZY ON-LINE IDENTITY A REPUTACE

On-line identita a reputace?

On-line identita (taktéž internetová identita nebo virtuální identita) je soubor všech komunikací, se kterou přijdou do styku v souvislosti s Vaší značkou (organizací, produktem) uživatelé / návštěvníci v rámci on-line aktivit. Je to váš web, produktové weby, profily na sociálních sítích, e-maily, direct-maily, všechno, nad čím máte kontrolu. Analyzujeme on-line identitu a doporučujeme kroky pro její zlepšení či navrhujeme identitu zcela novou.

On-line reputace je celkový obraz vaší značky (organizace / produktu) vytvářený internetovou komunikací; kromě výše popsaného tvoří Vaši reputaci především externí subjekty - články v on-line médiích, recenze, reference, stížnosti. Reputaci je možné cíleně pozitivně ovlivňovat vhodně zvolenou komunikační strategií.

 • analýza on-line identity
  ... malé a střední společnosti - od 5.000 Kč
  ... velké společnosti - od 15.000 Kč

 • analýza on-line reputace
  ... malé a střední společnosti - od 10.000 Kč
  ... velké společnosti - od 20.000 Kč

 


MARKETINGOVÉ ANALÝZY

Konkurenční analýza

Cílem konkurenční analýzy je získat přesný přehled o přímé konkurenci v rámci zadaného oboru a regionu. Výsledkem jsou (kromě samotného aktuálního postavení značky / projektu) podklady pro vyhodnocení příležitostí zamýšlených internetových projektů (redesign, nové funkce, zcela nový projekt).

Oborová analýza

Oborová analýza je rozšířenou variantou konkurenční analýzy, která se zabývá širším kontextem v rámci analyzovaného prostředí. Vyhodnocuje nejen jednotlivé projekty, ale taktéž stav celého oboru (analyzovaný vzorek musí být dostatečně reprezentativní).

 • konkurenční analýza pro malé a střední firmy
  ... cca 10 analyzovaných subjektů - od 10.000 Kč
  ... cca 20 analyzovaných subjektů - od 15.000 Kč

 • konkurenční analýza pro velké společnosti a náročné projekty
  ... cca 10 analyzovaných subjektů - od 20.000 Kč
  ... cca 20 analyzovaných subjektů - od 30.000 Kč

Studie proveditelnosti

Na základě zadaných dat analyzujeme a vyhodnocujeme proveditelnost jednotlivých projektů, jednotlivé příležitosti a ohrožení s konkrétními doporučeními na jejich odstranění. Nezbytnou součástí je analýza návratnosti investic do projektu. Studie proveditelnosti je vhodná především u náročných projektů.

 • studie proveditelnosti
  ... strategické poradenství - 1.500 Kč / hod (typicky od 16 hodin / projekt)

Analýza konverzní výkonnosti webu

Za použití vhodných nástrojů analyzujeme konverzní výkonnost webu - výkonnost z hlediska přinesených objednávek, realizovaných nákupů (a jejich výše), opakovaných konverzí. Výstupem jsou doporučení pro optmializaci jednotlivých stránek nebo celé koncepce webu (podrobněji v rubrice optimalizace webu).

 • analýza konverzní výkonnosti webu
  ... analytické služby  - 1.500 Kč / hod (typicky od 16 hodin / projekt)

 


TECHNICKÉ A PROCESNÍ ANALÝZY

Analýza webu

V rámci analýzy webu se věnujeme kritériím použitelnosti, přístupnosti, technického zpracování a designu. Výsledkem je základní vyhodnocení v rámci prostředí (dostatečnost vs. nedostatečnost řešení), konkréktní doporučení na zlepšení nebo tipy na rozsáhlejší inovace.

 • analýza webu
  ... malé a střední projekty - od 2.000 Kč
  ... náročné projekty (korporátní nebo zpravodajské portály) - od 8.000 Kč

SEO analýza

V rámci SEO analýzy se věnujeme rozboru návštěvnosti webu a zdrojům jeho návštěvnosti z vyhledávačů. Nasazujeme vlastní systém pro sledování pozic ve vyhledávačích (Position Tracker), vyhodnocujeme konkurenčnost prostředí a doporučujeme vhodná klíčová spojení k další optimalizaci.

 • SEO analýza webu
  ... malé a střední projekty - od 5.000 Kč
  ... náročné projekty (korporátní nebo zpravodajské portály) - od 20.000 Kč

Uživatelské testování

Na vhodně zvolených cílových skupinách testujeme použitelnost projektů a případně testujeme úspěšnost jednotlivých sdělení (A/B testování landing pages). Uživatelské testování odhaluje problémy, které lze při vývoji projektu těžko předvídat, nebo zůstávají opomenuty. Výsledkem jsou konkrétní doporučení pro zlepšení použitelnosti.

Uživatelské testování
... malé a střední projekty - od 10.000 Kč (podle počtu testujících a rozsahu)
... náročné projekty (korporátní nebo zpravodajské portály) - od 40.000 Kč

 


Pro dlouhodobou spolupráci vyberte SHERWOOD

Rádi pro Vás budeme pracovat na jednorázových projektech, ještě lepších výsledků však společně dosáhneme v rámci dlouhodobé a komplexní spolupráce.

Proč Sherwood?

Ozvěte se nám

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné. Maximální velikost přílohy je 10 MB.